You just read:

Pilatus Aircraft to Set Production Base in Chongqing Liangjiang

News provided by

Chongqing Liangjiang New Area

24 Dec, 2012, 09:27 GMT