You just read:

Inbjudan Till Clavisters Kapitalmarknadsdag 2018

News provided by

Clavister

23 Feb, 2018, 14:32 GMT