You just read:

Chongqing Further Develops Liangjiang New Area

News provided by

Chongqing Liangjiang New Area

30 Jun, 2014, 09:06 BST