You just read:

Boosting the Development of Chongqing's Liangjiang New Area: Zhang Dejiang

News provided by

Chongqing Liangjiang New Area

10 Jul, 2012, 14:24 BST