You just read:

Över 50% av Sveriges landsting ser ökat patient antal och personalnedskärningar som det största hotet mot god diabetesvård

News provided by

IQPC

14 Nov, 2011, 07:00 GMT