You just read:

RNL BIO har anmält en fas II/III klinisk prövning till KFDA för en behandling av cerebral pares med autologa stamceller framställda från fettvävnad

News provided by

RNL BIO

09 Feb, 2013, 17:48 GMT